intranet

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Cennik Badań i Konsultacji w Przychodni

Lp.

Rodzaj badania

Cena  [zł]

1.

Medycyna Podróży

- konsultacja lekarska przed szczepieniem z harmonogramem szczepień

50,00

- konsultacja lekarska przed szczepieniem

40,00

- porada lekarska profilaktyczna przed wyjazdem

100,00

- usługa pielęgniarska szczepienie szczepionką własną

30,00

- wydanie międzynarodowej książeczki szczepień

15,00*

- odpis międzynarodowej książeczki szczepień (1-2 szczepienia)

30,00*

- odpis międzynarodowej książeczki szczepień (3 i więcej szczepień)

40,00*

2.

Choroby Tropikalne i Pasożytnicze

- konsultacja specjalistyczna

100,00

- siarczan magnezu ( do badania parazytologicznego )

5,00

3.

Choroby Odzwierzęce Borelioza

- konsultacja specjalistyczna pierwsza

150,00

- konsultacja specjalistyczna kolejna

120,00

4.

Choroby Wątroby

- konsultacja specjalistyczna

140,00

5.

Medycyna Pracy

- konsultacja  lekarza medycyny pracy  zakończona wydaniem zaświadczenia

80,00

- konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych

120,00

- konsultacja  lekarska kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

250,00

- konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie pierwszorazowe

250,00

- konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie kolejne

100,00

- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

250,00*

- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

150,00*

- konsultacja lekarza medycyny pracy do celów orzeczniczych

123,00*

- konsultacja lekarska kierowcy – odwołanie/ponowne badanie

200,00*

- zaświadczenie lekarskie do celów medycyny pracy

50,00

- odpis orzeczenia, wydanie duplikatu

25,00*

- wypisanie skierowania przez lekarza

20,00

- badanie sanitarno-epidemiologiczne

50,00

- badanie sanitarno–epidemiologiczne wykonane jednoczasowo z innym badaniem

30,00

- opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy

61,50*

- wizytacja stanowisk pracy

150,00/h

- udział lekarza w komisji BHP

150,00/h

6.

Kierowcy

- kierowca kategoria  A, B,T do celów prywatnych (konsultacja  lekarza medycyny pracy, okulisty, glukoza)

200,00*

- kierowca kategoria  A, B,T do celów służbowych (konsultacja  lekarza medycyny pracy, okulisty, neurologa, glukoza)

200,00*

- kierowca kategoria C,D do celów prywatnych (konsultacja  lekarza medycyny pracy, okulisty, neurologa, glukoza,

audiogram , EKG)

                       300,00*

- kierowca kategoria C,D do celów służbowych (konsultacja  lekarza medycyny pracy, okulisty, neurologa, glukoza, audiogram , EKG)

                       300,00*

- kierowca transportu drogowego do celów prywatnych (konsultacja lekarza medycyny pracy, okulisty, neurologa, glukoza, audiogram, Ekg, inne dodatkowe konsultacje)

350,00*

- kierowca transportu drogowego do celów służbowych (konsultacja lekarza medycyny pracy, okulisty, neurologa, glukoza, audiogram, Ekg, inne dodatkowe konsultacje)

350,00*

7.

Marynarze

Badanie lekarskie profilaktyczne z wydaniem świadectwa morskiego

 

- świadectwo międzynarodowe

120,00

- świadectwo Carnival

300,00

- świadectwo norweskie

150,00

- świadectwo morskie SAIPEM

200,00

- świadectwa pozostałe ( np. INTER MARINE, GLOBAL )

150,00

- świadectwo TIDEWATER

200,00

- badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta

280,00

8.

- doctors` Report

123,00*

9.

- doctors` Report z % oceną uszczerbku na zdrowiu

200,00*

10.

- wydanie medycznego certyfikatu apteczki statkowej

369,00*

11.

- przegląd, uzupełnienie apteczki statkowej

123,00*

12.

Nurkowie

- ergospirometria

200,00

- test ciśnieniowy

200,00*

13.

Otolaryngologia

- konsultacja otolaryngologiczna ogólna

80,00

- konsultacja otolaryngologiczna profilaktyczna

80,00

- konsultacja otolaryngologiczna do celów orzeczniczych, odwołanie kierowcy

123,00*

- audiometria

30,00

- tamponada przednia nosa

30,00

- płukanie uszu

30,00

- tympanometria

20,00

14.

Okulistyka

- konsultacja okulistyczna ogólna

80,00

- konsultacja okulistyczna profilaktyczna

80,00

- konsultacja okulistyczna do celów orzeczniczych, odwołanie kierowcy

123,00*

- dobór szkieł

70,00

- badanie perymetryczne ( pole widzenia )

50,00

- badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia

40,00

15.

Neurologia

- konsultacja neurologiczna ogólna

80,00

- konsultacja neurologiczna profilaktyczna

80,00

- konsultacja neurologiczna do celów orzeczniczych, odwołanie kierowcy

123,00*

- EEG głowy ze stymulacją wzrokową i hiperwentylacją (wykonywane jedynie po zawarciu umowy)

80,00

16.

Kardiologia

- konsultacja kardiologiczna

100,00

- konsultacja kardiologiczna do celów orzeczniczych, odwołanie kierowcy

123,00*

- EKG bez opisu

20,00

- EKG z opisem

40,00

- echokardiografia

100,00

- test wysiłkowy

110,00

- monitorowanie ciśnienia metodą Holtera

90,00

- monitorowanie EKG metodą Holtera

110,00

- spirometria

30,00

- pakiet podstawowy kardiologiczny

 

1.Porada wstępna:

konsultacja kardiologiczna

2.Badania diagnostyczne:

EKG

3.Badania laboratoryjne:

morfologia krwi

kreatynina

elektrolity

lipidogram

glukoza

4.Porada końcowa:

konsultacja kardiologiczna z ustaleniem postępowania

 

250,00

- pakiet dla młodych aktywnych, bezpieczne uprawianie sportu

 

1.Porada wstępna:

konsultacja kardiologiczna

2.Badania diagnostyczne:

EKG

próba wysiłkowa

echokardiografia

spirometria

3.Badania laboratoryjne:

morfologia krwi,  lipidogram, elektrolity, glukoza, kreatynina

4.Porada końcowa:

konsultacja kardiologiczna z ustaleniem postępowania

380,00

- pakiet dla osób w średnim wieku

 

1.Porada wstępna:

konsultacja kardiologiczna

2.Badania diagnostyczne:

EKG

echokardiografia

3.Badania laboratoryjne:

morfologia krwi

kreatynina

elektrolity

lipidogram

glikemia na czczo

4.Porada końcowa:

konsultacja kardiologiczna z ustaleniem postępowania

350,00

- pakiet „nadciśnienie tętnicze”

 

1. Porada wstępna:

konsultacja kardiologiczna

2.Badania diagnostyczne:

EKG

echokardiografia

Holter ciśnieniowy

Konsultacja okulistyczna

3.Badania laboratoryjne:

morfologia krwi

kreatynina

glikemia na czczo

4.Porada końcowa:

konsultacja kardiologiczna z ustaleniem postępowania

450,00

17.

Psychiatria

- konsultacja psychiatryczna

160,00

- konsultacja psychiatryczna do celów orzeczniczych, odwołanie kierowcy

220,00*

18.

Badania psychologiczne

- kierujący pojazdami służbowo (kat B)

90,00

- kandydat na kierowcę i kierowcę zawodowego kat C, C+E, D, D+E (kierowcy transportu drogowego), kierowca pojazdu uprzywilejowanego (badanie po raz pierwszy)

184,50*

- kierowca i kierowca zawodowy kat C, C+E, D, D+E (kierowcy transportu drogowego), kierowca pojazdu uprzywilejowanego do celów medycyny pracy

 

150,00

- instruktor i egzaminator nauki jazdy

150,00

- kadra kierownicza

100,00

- osoba pracująca na wysokości, operator wózków widłowych, operator maszyn

80,00

- marynarz – świadectwo zdrowia

100,00

- osoba starająca się o posiadanie broni/licencja detektywa

150,00

- osoba starająca się o posiadanie broni – badanie odwoławcze

240,00

- kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

100,00

- kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

100,00

- kandydat na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka

150,00

- strażnik gminny (miejski)

150,00

- odpis orzeczenia

20,00

Uwaga: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena badania będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%. Ceny badań oznaczone gwiazdką (*) zawierają podatek VAT.

Cennik obowiązuje od 10.07.2019