intranet
email

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Cennik badań i konsultacji w Przychodni UCMMiT

Lp.

Rodzaj badania

Cena brutto [zł]

1.

Badanie  lekarza medycyny pracy  zakończone wydaniem zaświadczenia

60,00

2.

Badanie lekarskie profilaktyczne z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych

60,00

3.

Konsultacja ORL

80,00

- profilaktyczna

70,00

-audiometria

30,00

- tamponada przednia nosa

30,00

- płukanie uszu

30,00

- tympanometria

20,00

- tympanometria z audiometrią impedancyjną

35,00

4.

Konsultacja okulistyczna

80,00

- profilaktyczna

70,00

- dobór szkieł

60,00

5.

Badanie perymetryczne ( pole widzenia )

50,00

6.

Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia

 

40,00

7.

Konsultacja neurologiczna

80,00

-profilaktyczna

70,00

8.

Konsultacja kardiologiczna ( do celów orzeczniczych )

80,00

9.

Konsultacja psychiatryczna ( do celów orzeczniczych )

70,00

10.

Konsultacja specjalistyczna zakończona wydaniem orzeczenia , zaświadczenia lekarskiego (do celów orzeczniczych )

60,00

11.

Badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta

280,00

12.

Badanie lekarskie profilaktyczne z wydaniem świadectwa morskiego

 

-międzynarodowe

80,00

-świadectwa pozostałe ( np. INTER MARINE, GLOBAL )

120,00

- TIDEWATER

150,00

13.

Spirometria

30,00

14.

EKG bez opisu

20,00

15.

EKG z opisem

30,00

16.

Ergospirometria

200,00

17.

Test wysiłkowy

110,00

18.

Echokardiografia

100,00

19.

Monitorowanie ciśnienia metodą Holtera

90,00

20.

Monitorowanie EKG metodą Holtera

110,00

21.

Test ciśnieniowy

100,00

22.

EEG głowy ze stymulacją wzrokową i hiperwentylacją

80,00

23.

Doctors` Report

120,00

Doctors` Report z % oceną uszczerbku na zdrowiu

200,00

Opinia lekarska – Medical Certificate

100,00

Wydanie medycznego certyfikatu apteczki statkowej

300,00

Przegląd ,uzupełnienie apteczki statkowej

100,00

Potwierdzenie świadectwa zdrowia

10,00

Wydanie duplikatu świadectwa/zaświadczenia

20,00

Wydanie świadectwa /zaświadczenia bez badania lekarskiego

30,00

24.

Konsultacje w Poradni Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

 

- porada specjalistyczna

80,00

- porada profilaktyczna przed wyjazdem

80,00

- konsultacja szczepieniowa + kwalifikacja do szczepienia

50,00

-  kwalifikacja do szczepienia

30,00

-  korekta do kwalifikacji do szczepienia

20,00

25.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne

50,00

26.

Badanie sanitarno– epidemiologiczne wykonane jednoczasowo z innym badaniem

30,00

27.

Badanie lekarskie kierowcy – odwołanie/ponowne badanie

200,00

28.

Badanie lekarskie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

250,00

29.

Badanie lekarskie kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie pierwszorazowe

250,00

30.

Badanie lekarskie kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie kolejne

100,00

31.

Badanie kierowców i kandydatów na kierowców

 

- kategoria A, B,T, AM

120,00

- kategoria C, D

200,00

- wykonujących transport drogowy

200,00

32.

Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

250,00

33.

Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń – tryb odwoławczy

400,00

34.

Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

150,00

35.

Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa

120,00

36.

Badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających prawo  do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wykonywaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

120,00

37.

Wizytacja stanowisk pracy

150/h

38.

Udział lekarza w komisji BHP

150/h

39.

Opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy

50,00

40.

Kopia dokumentacji medycznej – 1 strona

0,65

41.

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub instytucji

30,00

42.

Zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta

30,00

43.

Odpis orzeczenia / wydanie duplikatu

20,00

44.

Opis wykonanego badania radiologicznego

20,00

45.

Siarczan magnezu- ( do badania parazytologicznego )

5,00

46.

Badania psychologiczne

 

- kierujący pojazdami służbowo (kat B)

90,00

- kandydata na kierowcę i kierowcy zawodowego kat C, C+E, D, D+E (kierowcy transportu drogowego), pojazdu uprzywilejowanego

150,00

- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

150,00

- kadry kierowniczej

100,00

- osób pracujących na wysokości, operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn

70,00

- marynarzy – świadectwa zdrowia

90,00

- osób starających się o posiadanie broni/licencja detektywa

150,00

- osób starających się o posiadanie broni – badanie odwoławcze

240,00

- kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

100,00

- kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

100,00

- kandydata na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka

150,00

- strażników gminnych (miejskich)

150,00

- odpis orzeczenia

20,00